Kontakt

Telefon: 12-429-21-34 

PN-PT 9:00 - 16:00

 >>Napisz do nas<<

 

Udane zakupy
  • Próbki materiałów
  • Różne formy płatności
  • Wysyłka lub odbiór osobisty
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (30 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje 

 

Wysyłka
Koszty przesyłki:
(paczki do 30kg lub 0.5m3):

Przedpłata:
14,90 - 19 zł  paczka ST do 2 kg
26 zł  paczka NST do 30 kg
Pobranie: +6,50 zł
 
Wysyłamy firmami:

 

Akceptujemy płatności:

 


 

Zapytaj o inne tkaniny firm:

Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artykułytapicerskie.pl

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Sklep internetowy artykułytapicerskie.pl działający pod adresem www.artykułytapicerskie.pl, prowadzony jest przez:
Handel Atrykułami Przemysłowymi Maria Filipowicz
ul. Dietla 59
31-054 Kraków
NIP: 679-189-59-46


Adres na który należy wysyłać reklamacje, zwroty i wymiany towaru to:
M.T. Filipowicz
ul. Dietla 59
31-054 Kraków

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy artykulytapicerskie.pl, dalej zwany Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.artykulytapicerskie.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zakupy w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Aby dokonać zakupu w Sklepie nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
5. Zakupy od Klientów są przyjmowane  za pośrednictwem strony internetowej www.artykułytapicerskie.pl lub poprzez e-mail. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail z potwierdzeniem zamówienia jest również gwarancją że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.
6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych lub wadliwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
7. Klient składając zamówienie określa rodzaj i kolorystykę zamawianego towaru. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach oglądanymi na stronie, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, drukarki Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu.
8. Sklep www.artykulytapicerskie.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności danych podanych przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.
9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
11. Sklep www.artykulytapicerskie.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania.

13. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

14. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
15. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: sklep@etapicer.com
16. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów www.artykulytapicerskie.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
17. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone tylko do użytku i realizacji zamówienia wewnętrznego Firmy M.T. Filipowicz siedzibą w Krakowie i nie zostaną przekazane innym podmiotom trzecim. Użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz ich kasacji.


III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, czyli potwierdzenia zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Kupujący.

5 Ceny promocyjne obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. KARTĄ KREDYTOWĄ, PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis paypal.pl lub przelwey24.pl. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w w/w systemach.
b. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Płatność tylko przelewem złotówkowym. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu.

NUMER KONTA:
Nr konta.: 03 1910 1048 2400 1614 1121 0001
Nazwa banku: Deutsche Bank PBC SA ul. Starowiślna 88

lub 

Nr konta: 42 1140 2004 0000 3002 7499 3734

Nazwa banku:  Mbank
dane do przelewu:
Handel Artykułami Przemysłowymi M.T. Filipowicz
ul. Dietla 59
31-054 Kraków

c. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki zamówienie realizowane jest w chwili odebrania zamówienia przez pracownika Sklepu.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności towaru stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia(wysyłki). Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a. po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Sklepu w przypadku wybrania formy płatności przelew zwykły,
b. w chwili autoryzacji wpłaty w systemie paypal.pl lub przelewy24.pl w przypadku wyboru formy płatności za pośrednictwem w/w serwisów
c. po odebraniu zamówienia przez pracownika Sklepu w przypadku wyboru płatności za pobraniem.


3. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu 2 oraz przewidywalnego czasu dostawy przez firmę kurierską (1-2 dni)
5. Przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Patron Service lub DHL.
6. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas składnia zamówienia w sklepie.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. REKLAMACJE (RĘKOJMIA)

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeksu Cywilnego. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży sprzedający odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy klienta
2. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w innej formie niż formularz reklamacyjny.

2a. W przypadku Reklamacji prosimy dołączyć informację dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady.Żądane sposoby doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
3. W przypadku Reklamacji Klient powinien odesłać towar wraz z dowodu zakupu na adres:

Handel Artykułami Przemysłowymi M.T. Filipowicz
ul. Dietla 59
31-054 Kraków
NIP:679-189-59-46

4. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
5. Reklamacji nie podlegają:
a. uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego użycia towaru,
b. uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
c. towar był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d. odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

6.Prosimy o sprawdzenie kierunku biegu i strony, która ma być użyta.
Prosimy sprawdzić materiał przed cięciem, zwracając uwagę na:
NUMER (wg. zamówienia)
KOLOR (wg. zamówienia)
ILOSC (wg. zamówienia)
EWENTUALNE BŁEDY
Po użyciu/rozcięciu materiału reklamacje nie będą przyjmowane.

VII. WYMIANA

1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model).
2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki.
3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (nie dotyczy to opakowania).
5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.


VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1.Dla zamówień złożonych po 24.12.2014, Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

1.a Konsument dokonujący zakupów w sklepie artykulytapicerskie.pl na prawo odstąpić od umowy do 30 dni od otrzymania towaru.

2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie które musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki. (link do pobrania https://www.artykulytapicerskie.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14)
3. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz zwrotu (lub poprzez pocztę itp.).
4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu.

5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe lub przekazem pocztowym na dane  podane w formularzu zwrotu lub w inny sposób podany przez Klienta

6.Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

6a. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2015 roku.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl